Yleinen

Osayleiskaavaluonnos / Räyskälän lentokenttäalue

Sweco Ympäristö Oy on laatinut Räyskälän lentokenttäaluetta koskevan Räyskälän osayleiskaavaluonnoksen selostuksineen (26.2.2016).

Osayleiskaavaluonnos pidetään maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n mukaisesti nähtävillä Palvelupiste Rosamundassa 16.3.–15.4.2016.

Alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään, on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta.

Mielipiteet tulee toimittaa nähtävilläoloajan kuluessa osoitteeseen Lopen kunta, Yhdystie 5, 12700 Loppi.

Lisätietoja osayleiskaavaluonnoksesta antaa maankäyttöpäällikkö Pekka Säteri, p. 040 330 6041, pekka.sateri@loppi.fi.

 

Loppi 16.3.2016

LOPEN KUNNANHALLITUS


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.