Kuulutus

Odotusajat vanhusten palveluihin

ODOTUSAJAT VANHUSTEN PALVELUIHIN

Odotusajat vanhusten palveluihin olivat ajalla tammi-kesäkuu 2016:
• Tehostettu palveluasuminen 78 vrk
• Laitoshoito 47 vrk
• Kotihoito 0 päivää
• Omaishoidon tuki 14 vrk


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.