Kuulutus

Maisematyöluvat / UPM-Kymmene Oyj

MAISEMATYÖLUVAT / UPM-KYMMENE OYJ

Ympäristöpäällikkö on päätöksillään 9.12.2016 (16 ja 17 §:t) myöntänyt UPM-Kymmene Oyj:lle puiden kaatoa koskevat kaksi erillistä maisematyölupaa tiloilla Syrjälänmaa RN:o 1:908, Salon kylässä ja Antintalo RN:o 19:51, Hunsalan kylässä. Maisematyöluvan hakemiseen on velvoittanut ilmoitettujen hakkuualueiden sijaitseminen Onkimaanjärven (52,7 ha) sekä osittain Sorsamonjärven (24,4 ha) ranta-asemakaavan alueella.

Päätösasiakirjat muutoksenhakuohjeineen ovat nähtävillä 13.12. – 28.12.2016 virka-aikana Lopen kunnantalon palvelupisteessä, osoite Yhdystie 5, 12700 LOPPI.

Loppi 13.12.2016

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.