Kuulutus Ympäristö

Maisematyölupapäätöksiä

MAISEMATYÖLUPAPÄÄTÖKSIÄ

Ympäristöpäällikkö on päätöksillään 19.9.2016 (14 ja 15 §:t) myöntänyt seuraavat puiden kaatoa koskevat maisematyöluvat:

1. H. G. Paloheimo Oy: tilat Kyttälä RN:o 4:94, Vahvero RN:o 4:105, Rousku RN:o 4:106, Rantakukka RN:o 4:107, Kurjenmiekka RN:o 4:108, Sinivuokko RN:o 4:109, Kissankello RN:o 4:110, Kultapiisku, 4:111, Metsäorvokki RN:o 4:112 ja Valkovuokko RN:o 4:113, Launosten kylässä. Hakkuualue sijaitsee Ali-Heinijärven länsirannalla ja koostuu H. G. Paloheimo Oy:n metsäalueesta ja myynnissä olevista vapaa-ajanasuntotonteista. Kyseessä on harvennushakkuu.

2. Aarre Eerola: tila Tohmannokka RN:o 4:103, Launosten kylässä. Kyseessä on harvennushakkuu vapaa-ajanasunnon tontilla Ali-Heinijärven länsirannalla. Toimenpide suoritetaan H. G. Paloheimo Oy:n hakkuun yhteydessä.

Päätökset annetaan julkipanon jälkeen. Antopäivä on 21.9.2016.

Päätösasiakirjat muutoksenhakuohjeineen ovat nähtävillä 20.9. – 5.10.2016 virka-aikana Lopen kunnantalon palvelupisteessä, osoite Yhdystie 5, 12700 LOPPI.

Loppi 20.9.2016

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.