Kuulutus

Maisematyölupahakemus

MAISEMATYÖLUPAHAKEMUS

Kari Niemistö, asianhoitajanaan Metsänhoitoyhdistys Kanta-Häme, hakee maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n mukaista lupaa puiden kaatamiselle omistamillaan tiloilla Pälsi RN:o 6:47, Heikkilä 1 RN:o 1:164, Heikkilä 3 RN:o 1:168ja Rauhamäenlisä RN:o 1:6, Sajaniemen kylässä.
Maisematyöluvan hakemiseen velvoittaa ilmoitettujen hakkuualueiden sijaitseminen Loppijärven ja Särkijärven rantaosayleiskaava-alueella, jonka maankäyttömerkintä MU-1 edellyttää maisematyölupamenettelyä. Käsiteltävien metsäalojen pinta-alaksi on ilmoitettu noin 9,5 hehtaaria. Kyseessä ovat harvennushakkuut. Loppijärven ranta-alueelta puustoa ei poisteta.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 27.1. – 26.2.2016 virka-aikana Lopen kunnantalon palvelupisteessä, osoite Yhdystie 5, 12700 Loppi.

Asianosaisilla, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, on oikeus tehdä muistutuksia hakemuksesta. Myös muilla kuin asianosaisilla on oikeus ilmaista mielipiteensä hakemuksesta.

Mahdolliset kirjalliset muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa nähtävilläoloaikana, viimeistään 26.2.2016 klo 16.00 mennessä Lopen ympäristö- ja rakennuslautakunnalle, osoite Yhdystie 5, 12700 LOPPI.

Loppi 27.1.2016

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.