Kuulutus Ympäristö

Maisematyölupahakemus, Petri Levonius

MAISEMATYÖLUPAHAKEMUS / PETRI LEVONIUS

Petri Levonius hakee maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n mukaista lupaa puiden kaatamiselle omistamallaan tilalla Maantie-Soukki RN:o 9:70, Lopen kunnan Sajaniemen kylässä. Maisematyöluvan hakemiseen velvoittaa ilmoitetun hakkuualueen sijaitseminen pääosin Loppijärven ja Särkijärven osayleiskaavan MU-1 alueella. Käsiteltävän metsäalan pinta-alaksi on ilmoitettu noin kolme hehtaaria. Kyseessä on harvennushakkuu noin yhden hehtaarin ja avohakkuu noin kahden hehtaarin metsäaloilla.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 27.4. – 11.5.2016 virka-aikana Lopen kunnantalon palvelupisteessä, osoite Yhdystie 5, 12700 LOPPI.

Hakemuksen johdosta on asianosaisilla, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, oikeus tehdä muistutus hakemuksen johdosta. Myös muilla kuin asianosaisilla on oikeus ilmaista mielipiteensä hakemuksesta.

Mahdolliset kirjalliset muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa nähtävilläoloaikana, viimeistään 11.5.2016 klo 16.00 mennessä Lopen ympäristö- ja rakennuslautakunnalle, osoite Yhdystie 5, 12700 LOPPI.

Loppi 27.4.2016

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.