Kuulutus Ympäristö

Maisematyölupahakemus

MAISEMATYÖLUPAHAKEMUS

Esa Myllyniemi hakee maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n mukaista lupaa puiden kaatamiselle omistamallaan tilalla Kivirinne RN:o 19:18 Hunsalan kylässä. Maisematyöluvan hakemiseen velvoittaa kiinteistön sijaitseminen ranta-asemakaava-alueella, Punelian järven eteläosassa. Kiinteistöltä on tarkoitus poistaa täysikasvuisia kuusia noin 50 kpl.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 17.8. – 31.8.2016 virka-aikana Lopen kunnantalon palvelupisteessä, osoite Yhdystie 5, 12700 Loppi.

Asianosaisilla, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, on oikeus tehdä muistutuksia hakemuksesta. Myös muilla kuin asianosaisilla on oikeus ilmaista mielipiteensä hakemuksesta.

Mahdolliset kirjalliset muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa nähtävilläoloaikana, viimeistään 31.8.2016 klo 16.00 mennessä Lopen ympäristö- ja rakennuslautakunnalle, osoite Yhdystie 5, 12700 LOPPI.

Loppi 17.8.2016

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 0 Kyllä 1 Ei 0

Kommentit on suljettu.