Kuulutus

Maisematyölupahakemuksia, UPM-Kymmene Oyj

MAISEMATYÖLUPAHAKEMUKSIA

UPM-Kymmene Oyj hakee kolmea erillistä maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n mukaista lupaa puiden kaatamiselle seuraavasti:

1. Tila Salo RN:o 1:1352, Salon kylässä, Kaartjärven ja Leppälammin välisellä alueella. Harvennushakkuu 28,6 ha:n ja uudistushakkuu 5,1 ha:n alueella.

2. Tila Salmio RN:o 1:1321, Salon kylässä, Sorsamon ja Sääksjärven välisellä alueella. Harvennushakkuu 2,8 ha:n ja uudistushakkuu 15,4 ha:n alueella.

3. Tila Tervalammi RN:o 10:54, Vojakkalan kylässä, Tervalammin ja Viiverin lammen välisellä alueella. Uudistushakkuu 10,8 ha:n alueella.

Maisematyölupien hakemiseen velvoittaa ilmoitettujen hakkuualueiden sijaitseminen kokonaan tai osittain ranta-asemakaava-alueilla.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 25.1. – 8.2.2017 virka-aikana Lopen kunnantalon palvelupisteessä, osoite Yhdystie 5, 12700 Loppi

Asianosaisilla, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, on oikeus tehdä muistutuksia hakemuksesta. Myös muilla kuin asianosaisilla on oikeus ilmaista mielipiteensä hakemuksesta.

Mahdolliset kirjalliset muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa nähtävilläoloaikana, viimeistään 8.2.2017 klo 16.00 mennessä Lopen ympäristö- ja rakennuslautakunnalle, osoite Yhdystie 5, 12700 LOPPI.

Loppi 25.1.2017

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.