Kuulutus

Maisematyölupahakemuksia

MAISEMATYÖLUPAHAKEMUKSIA

Lopen ympäristö- ja rakennuslautakunnalle on toimitettu seuraavat maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n mukaiset maisematyölupahakemukset:

1. Maatalousyhtymä Männistö Joonatan ja Männistö Juhana: uudistushakkuu tilalla Aittoniemenmetsä RN:o 3:235 Tevännön kylässä. Maisematyöluvan hakemiseen velvoittaa ilmoitetun hakkuualueen sijaitseminen ranta-asemakaava-alueella. Käsiteltävän metsäalan pinta-alaksi on ilmoitettu 1,7 ha.

2. Juhana Männistö: uudistushakkuu tilalla Peronlahti RN:o 3:197, Tevännön kylässä. Maisematyöluvan hakemiseen velvoittaa ilmoitetun hakkuualueen sijaitseminen ranta-asemakaava-alueella. Käsiteltävän metsäalan pinta-alaksi on ilmoitettu 0,41 ha.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 31.1. – 14.2.2017 virka-aikana Lopen kunnantalon palvelupisteessä, osoite Yhdystie 5, 12700 LOPPI.

Hakemuksen johdosta on asianosaisilla, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, oikeus tehdä muistutus hakemuksen johdosta. Myös muilla kuin asianosaisilla on oikeus ilmaista mielipiteensä hakemuksesta.

Mahdolliset kirjalliset muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa nähtävilläoloaikana, viimeistään 14.2.2017 klo 16.00 mennessä Lopen ympäristö- ja rakennuslautakunnalle, osoite Yhdystie 5, 12700 LOPPI.

Loppi 31.1.2017

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.