Kuulutus

Maisematyölupa UPM-Kymmene Oyj

Ympäristöpäällikkö on päätöksellään 25.10.2017 (15 §) myöntänyt UPM-Kymmene Oyj:lle puiden kaatoa koskevan maisematyöluvan tilalla Salkoperä RN:o 19:52, Hunsalan kylässä, Punelian ja Sakaran järvien välisellä alueella.
Maisematyöluvan hakemiseen on velvoittanut hakkuualueiden sijaitseminen Itä-Punelian ranta-asemakaavan alueella. Kyseessä on metsäsuunnitelman mukainen harvennushakkuu 24,4 ha:n ja päätehakkuu 21,7 ha:n alueella.

Päätösasiakirjat muutoksenhakuohjeineen ovat nähtävillä 31.10. – 15.11.2017 Lopen kirjastossa, palvelupiste Rosamundassa, kirjaston aukioloaikoina, osoite Kauppatie 3, 12700 LOPPI.

Loppi 31.10.2017

LUPALAUTAKUNTA


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.