Kuulutus

Maisematyölupa UPM-Kymmene Oyj

Ympäristöpäällikkö on päätöksellään 5.1.2018 (1 §) myöntänyt UPM-Kymmene Oyj:lle puiden kaatoa koskevan maisematyöluvan tilalla Salmio RN:o 1:1321, Salon kylässä, Sorsamon ja Sääksjärven välisellä alueella. Maisematyöluvan hakemiseen on velvoittanut hakkuualueiden osittainen sijaitseminen Sääksjärven – Sorsamon ranta-asemakaava-alueella. Kyseessä on metsäsuunnitelman mukainen harvennushakkuu 2,8 ha:n ja päätehakkuu 15,4 ha:n alueella.

Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Antopäivä on 10.1.2018.

Päätösasiakirjat muutoksenhakuohjeineen ovat nähtävillä 9.1. – 24.1.2018 Lopen kirjastossa, palvelupiste Rosamundassa, kirjaston aukioloaikoina, osoite Kauppatie 3, 12700 LOPPI.

Loppi 9.1.2018

LUPALAUTAKUNTA


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.