Kuulutus

Maisematyölupa Terho Koskinen

MAISEMATYÖLUPA / TERHO KOSKINEN
Ympäristöpäällikkö on päätöksellään 1.4.2016 (3 §) myöntänyt Terho Koskiselle puiden kaatoa koskevan maisematyöluvan tilalla Saarela RN:o 1:1092 Salon kylässä, lähellä Saarijärveä. Maisematyöluvan hakemiseen on velvoittanut ilmoitettujen hakkuualueiden sijaitseminen Punelian tienoon osayleiskaava-alueella, jonka maankäyttömerkintä MU edellyttää maisematyölupamenettelyä. Käsiteltävien metsäalojen pinta-alaksi on ilmoitettu noin 6,7 hehtaaria. Suoritettavat toimenpiteet ovat ylispuiden poisto kahdella hakkuukuviolla sekä harvennushakkuu, avohakkuu ja poimintahakkuu kukin yhdellä hakkuukuviolla. Hakkuualat eivät ulotu Saarijärven rantaan.

Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Antopäivä on 6.4.2016.

Päätösasiakirjat muutoksenhakuohjeineen ovat nähtävillä 5.4. – 20.4.2016 virka-aikana Lopen kunnantalon palvelupisteessä, osoite Yhdystie 5, 12700 LOPPI.

Loppi 5.4.2016

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.