Kuulutus

Maisematyölupa Petri Levonius

MAISEMATYÖLUPA / PETRI LEVONIUS

Ympäristöpäällikkö on päätöksellään 12.5.2016 (4 §) myöntänyt Petri Levoniukselle puiden kaatoa koskevan maisematyöluvan tilalla Maantie-Soukki RN:o 9:70 Sajaniemen kylässä. Maisematyölupavelvoite johtuu hakkuualueen sijaitsemisesta pääosin Loppijärven ja Särkijärven osayleiskaavan MU-1 alueella. Kyseessä on harvennushakkuu noin yhden hehtaarin ja avohakkuu noin kahden hehtaarin metsäaloilla.
Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Antopäivä on 18.5.2016.

Päätösasiakirjat muutoksenhakuohjeineen ovat nähtävillä 17.5. – 1.6.2016 virka-aikana Lopen kunnantalon palvelupisteessä, osoite Yhdystie 5, 12700 LOPPI.


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.