Kuulutus

Maisematyölupa, Esa Myllyniemi

MAISEMATYÖLUPA / ESA MYLLYNIEMI

Ympäristöpäällikkö on päätöksellään 1.9.2016 (13 §) myöntänyt Esa Myllyniemelle puiden kaatoa koskevan maisematyöluvan tilalla Kivirinne RN:o 19:18 Hunsalan kylässä, lähellä Punelian järveä. Maisematyöluvan hakemiseen on velvoittanut ilmoitetun hakkuun sijaitseminen ranta-asemakaava-alueella. Suoritettava toimenpide on suurikokoisten kuusien poisto vapaa-ajan kiinteistöltä.

Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Antopäivä on 7.9.2016.

Päätösasiakirjat muutoksenhakuohjeineen ovat nähtävillä 6.9. – 21.9.2016 virka-aikana Lopen kunnantalon palvelupisteessä, osoite Yhdystie 5, 12700 LOPPI.

Loppi 6.9.2016

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.