Kuulutus

Maa-aineshakemus ja ympäristölupahakemus / Destia Oy

MAA-AINESHAKEMUS JA YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS / DESTIA OY

Destia Oy on toimittanut Lopen kunnan ympäristö- ja rakennuslautakunnalle maa-aineslain 4 §:n ja ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaiset hakemukset, jotka koskevat toimintaa, tiloilla Sorala RN:o 53:10 ja Anttila RN:o 1:105, Kormun kylässä. Kyseessä on olemassa oleva maa-ainesalue, jossa Tielaitoksella on ollut vuoteen 2007 saakka luvanvaraista ottamistoimintaa ja pienimuotoista murskaustoimintaa, joka ei ole vaatinut ympäristölupaa.

Maa-aineslupaa haetaan 10 vuodeksi 246 000 m³ maa-ainesmäärän ottamiseksi. Ympäristölupaa haetaan soran murskaustoiminnalle Sorala-tilalla. Toiminta-ajaksi hakemuksessa on ehdotettu maanantaista perjantaihin klo 7-22. Toimintaa ei suoriteta viikonloppuisin eikä arkipyhinä.

Hakemukset liitteineen ovat yleisesti nähtävillä 30.9. – 30.10.2015 virka-aikana Lopen kunnantalon palvelupisteessä, osoitteessa Yhdystie 5, 12700 Loppi.

Ympäristö- ja rakennuslautakunta tarkastaa hakemukset ja tekee niiden johdosta päätökset. Niillä joiden etua tai oikeutta asia saattaa koskea (asianosainen) on oikeus tehdä hakemuksista muistutuksia. Myös muilla henkilöillä kuin asianosaisilla sekä yhteisöillä, jotka eivät edusta asianosaisia, on oikeus ilmaista mielipiteensä hakemuksista.

Mahdolliset muistutukset ja mielipiteet hakemusten johdosta tulee jättää kirjallisena 30.10.2015 klo 16.00 mennessä Lopen ympäristö- ja rakennuslautakunnalle, osoite Yhdystie 5, 12700 Loppi.

Loppi 30.9.2015

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 0 Kyllä 1 Ei 0

Kommentit on suljettu.