Päätöksenteko

Lupalautakunnan pöytäkirja 25.4.2018

§ Liitteet Otsikko
-1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)
22 3 kpl PÄÄTÖS HAKEMUKSESTA MAA-AINESTEN OTTAMISEEN / RUDUS OY
23 LAUSUNTO LOPEN POHJAVESIALUEIDEN LUOKKA- JA RAJAUSMUUTOKSISTA
24 LOPEN KUNNAN JA PIRKANMAAN ELY-KESKUKSEN VÄLINEN SOPIMUS YHTEISTYÖSTÄ LAUNOSTEN VANHAN KAATOPAIKAN JATKOTUTKIMUKSISTA JA NIIDEN RAPORTOINNISTA
25 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET
26 ILMOITUSASIAT
27 LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT
28 MUUT ASIAT
9998 Muutoksenhaku

 


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.