Päätöksenteko

Lupalautakunnan pöytäkirja 19.9.2018

§ Liitteet Otsikko
-1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)
51 6 kpl LUPALAUTAKUNNAN TALOUSARVIO VUODELLE 2019 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2020-2021
52 MAA-AINES- JA YMPÄRISTÖLUPIEN SIIRTO / YIT INFRA OY
53 MAA-AINES- JA YMPÄRISTÖLUVAN SIIRTO / SORAVUORI OY
54 1 kpl PÄÄTÖS HAKEMUKSESTA MAA-AINESTEN OTTAMISEEN / YIT INFRA OY
55 2 kpl LAUNOSTEN VANHAN KAATOPAIKAN JATKOTUTKIMUSTEN TULOKSET
56 1 kpl VIERASLAJIKASVIEN KARTOITUS TAAJAMISSA KUNNAN OMISTAMILLA ALUEILLA
57 LAUSUNTO LÄYLIÄINEN-MAAKYLÄ-OSAYLEISKAAVASTA
58 LAUSUNTO YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA HUMUSPEHTOORI OY/ JANAKKALA
59 LAUSUNTO MAA-AINES- JA YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSISTA RUDUS OY / KARKKILA
60 VASTAUS VIREILLEPANOON KESÄMÖKKIRANNAN VEDEN VIRTAUKSESTA / KEIHÄSJÄRVI
61 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET
62 ILMOITUSASIAT
63 LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT
64 MUUT ASIAT
9998 Muutoksenhaku

,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 1 Kyllä 0 Ei 1

Kommentit on suljettu.