Päätöksenteko

Lupalautakunnan esityslista 7.11.2018

§ Liitteet Otsikko
65 RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUSIMINEN
66 OIKAISUVAATIMUS / POIKKEAMISPÄÄTÖS 20180010 (§ 10)
67 PIENJÄNNITEMAAKAAPELIN (0.4 kV) JA JAKOKAAPIN (0.4 kV) SIJOITTAMISLUPAHAKEMUS
68 RAKENNETUN YMPÄRISTÖN TARKASTUSKIERROS 19.9.2018
69 ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2017
70 LAUSUNTO PÄÄTÖSLUONNOKSESTA RÄYSKÄLÄN LENTOPAIKAN TOIMINTARAJOITUKSILLE
71 MAA-AINESALUEIDEN TARKASTUSMITTAUSTEN UUDELLEEN JÄRJESTÄMINEN
72 1 kpl POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMAN PÄIVITTÄMINEN
73 1 kpl JÄÄRATA-AJAMINEN LOPPIJÄRVELLÄ
74 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET
75 ILMOITUSASIAT
76 LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT
77 MUUT ASIAT

,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 1 Kyllä 0 Ei 1

Kommentit on suljettu.