Päätöksenteko

Lupalautakunnan esityslista 21.6.2017

§ Liitteet Otsikko
1 1 kpl POIKKEAMINEN / TENNILÄ SEPPO JA TENNILÄ-POIKONEN TARJA
2 LUPALAUTAKUNNAN KOKOONTUMINEN JA ESITYSLISTOJEN JAKELU
3 LUPALAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN, NÄHTÄVILLÄPITO JA PÄÄTÖKSENANTO
4 LUPALAUTAKUNNAN LASKUJEN HYVÄKSYMINEN, TAVARAN JA PALVELUJEN VASTAANOTTAMINEN SEKÄ SÄHKÖISTEN LASKUJEN ASIATARKASTUS
5 PÄÄTÖS YMPÄRISTÖPÄÄLLIKÖN SIJAISESTA
6 VIRANAHALTIJOIDEN YMPÄRISTÖSUOJELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISET TIEDOKSISAANTI- JA TARKASTUSOIKEUDET
7 VIRANHALTIJOIDEN JÄTELAIN MUKAISET TIEDONSAANTI- JA TARKASTUSOIKEUDET
8 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET
9 ILMOITUSASIAT
10 LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT
11 MUUT ASIAT

,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.