Päätöksenteko

Lupalautakunnan esityslista 21.3.2018

§ Liitteet Otsikko
11 OPINTIEN HOIVAKODIN URAKOITSIJAN SELVITYS VASTUISTA
12 2 kpl PÄÄTÖS LUPAHAKEMUKSESTA MAA-AINESTEN OTTAMISEEN / DESTIA OY
13 1 kpl PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA / DESTIA OY
14 1 kpl PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA / EERO UKKOLA
15 2 kpl YMPÄRISTÖNSUOJELUN VALVONTAOHJELMA VUODELLE 2018
16 LAUSUNTO RIITALAN YHTEISMETSÄN HOITOKUNNAN MAA-AINESLUPAHAKEMUKSESTA, HYVINKÄÄ
17 MAA-AINES- JA YMPÄRISTÖLUVAN SIIRTO / NIEMISEN SORA OY
18 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET
19 ILMOITUSASIAT
20 LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT
21 MUUT ASIAT

 


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.