Päätöksenteko

Lupalautakunnan esityslista 19.9.2018

§ Liitteet Otsikko
50 6 kpl LUPALAUTAKUNNAN TALOUSARVIO VUODELLE 2019 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2020-2021
51 MAA-AINES- JA YMPÄRISTÖLUPIEN SIIRTO / YIT INFRA OY
52 MAA-AINES- JA YMPÄRISTÖLUVAN SIIRTO / SORAVUORI OY
53 1 kpl PÄÄTÖS HAKEMUKSESTA MAA-AINESTEN OTTAMISEEN / YIT INFRA OY
54 2 kpl LAUNOSTEN VANHAN KAATOPAIKAN JATKOTUTKIMUSTEN TULOKSET
55 1 kpl VIERASLAJIKASVIEN KARTOITUS TAAJAMISSA KUNNAN OMISTAMILLA ALUEILLA
56 LAUSUNTO LÄYLIÄINEN-MAAKYLÄ-OSAYLEISKAAVASTA
57 LAUSUNTO YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA HUMUSPEHTOORI OY/ JANAKKALA
58 LAUSUNTO MAA-AINES- JA YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSISTA RUDUS OY / KARKKILA
59 VASTAUS VIREILLEPANOON KESÄMÖKKIRANNAN VEDEN VIRTAUKSESTA / KEIHÄSJÄRVI
60 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET
61 ILMOITUSASIAT
62 LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT
63 MUUT ASIAT

,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.