Kuulutus

Lupa maa-ainesten ottamiseen, Eino Kilpiäinen

LUPA MAA-AINESTEN OTTAMISEEN / EINO KILPIÄINEN

Ympäristö- ja rakennuslautakunta on päätöksellään 1.2.2017 (§ 7) myöntänyt Eino Kilpiäiselle maa-aineslain mukaisen luvan maa-ainesten ottamiseen tilalle Metsola RN:o 57:246 Lopen kunnan Lopen kylässä.

Päätöksen antopäivä on 8.2.2017.

Päätösasiakirjat valitusosoituksineen ovat nähtävillä 7.2. – 10.3.2017 virka-aikana Lopen kunnantalossa, ympäristötoimessa, osoite Yhdystie 5, 12700 LOPPI.

Loppi 7.2.2017

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.