Kuulutus

Lopen kunnan hallintosääntö

Valtuusto on kokouksessaan 15.5.2017 (§ 14) hyväksynyt Lopen kunnan hallintosäännön, joka tulee voimaan 1.6.2017.
Hallintosääntö on nähtävillä Lopen kirjastossa palvelupiste Rosamundassa ajalla 24.5.–26.6.2017 sekä Lopen kunnan kotisivuilla.


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.