Ympäristö

Launosten vanhan kaatopaikan ympäristöriskien selvittäminen jatkuu

Pirkanmaan ELY-keskus ja Lopen kunta teettivät yhteistyössä Lopen kirkonkylän entisen ns. Ilkon ampumaradan ja Launosten vanhan kaatopaikan tutkimuksia syksyllä 2017 ympäristöriskien selvittämiseksi. Tutkimus- ja suunnittelutyöt toteutti Pöyry Finland Oy. Selvitykset olivat osa Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoimaa valtakunnallista pilaantuneiden maa-alueiden selvitystyötä (www.maaperakuntoon.fi).

Loppuvuodesta 2017 valmistuneissa tutkimuksissa Lopen kirkonkylän entisellä ampumaradalla havaittiin alhaisia haitta-aineiden pitoisuuksia, mutta riskinarvion perusteella alueelle ei tarvitse tehdä jatkotutkimuksia, eikä alueen virkistyskäytölle tarvitse asettaa rajoituksia.

Launosten vanhalla kaatopaikalla havaittiin lievästi kohonneina pitoisuuksina sinkkiä maaperässä ja kobolttia, sinkkiä ja PAH-yhdisteitä pohjavedessä. Lisäksi alueella havaittiin silmämääräisesti jätettä kaivetuissa koekuopissa. Tutkimusten perusteella vanhan kaatopaikan alueella pohjavesi vaikuttaisi olevan orsivettä, ja siten erillään alueen varsinaisesta pohjavedestä. Selvityksen perusteella haitta-aineista ei arvioida olevan haittaa pohjavedelle.

Launosten vanhan kaatopaikan osalta saatujen tutkimustulosten perusteella on päätetty tehdä jatkotutkimuksia, joiden myötä Pirkanmaan ELY-keskuksen ja Lopen kunnan yhteistyö alueella jatkuu. Jatkotutkimuksissa selvitetään pilaantuneisuutta tarkemmin pohjaveden osalta. Jatkotutkimukset aloitetaan kesäkuussa 2018 ja niiden aikana muun muassa asennetaan uusi pohjavesiputki, otetaan pohjavedestä näytteitä ja selvitetään näytteiden tulosten perusteella riskin- ja kunnostustarpeen arviointi. Tutkimukset valmistuvat elokuun puolessa välissä.

Tutkimuskohteen sijainti kartalla

Lisätietoja antaa

Pirkanmaan ELY-keskus,
lulu.ranne@ely-keskus.fi, puh. 040 8422 625,  lulu.ranne@ely-keskus.fi

Lopen kunta
Juha Viinikka, puh. 040 330 6048,  juha.viinikka@loppi.fi
Marjo Alho, puh. 040 842 6986, marjo.alho@loppi.fi

Pöyry Finland Oy
tutkimusten toteuttaja, Jari Ruohonen, puh. 040 529 5876, : jari.ruohonen@poyry.com

 


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.