Kuulutus

Kuntavaalien 2017 tulos

Lopen kunnan keskusvaalilautakunta on vahvistanut Lopen kunnassa 9.4.2017 toimitettujen kuntavaalien tuloksen. Lopen kunnan valtuustoon toimikaudeksi 2017–2020 on valittu seuraavat 27 valtuutettua ja 29 varavaltuutettua:

Suomen Keskusta r.p.
Valtuutetut: Kilpiäinen Jorma, Kataja Janne, Niemelä Asko, Ukkola Marja, Lehtilä Heli, Päivärinta Teemu, Myllykoski Satu, Männistö Minna, Kanerva Risto.
Varavaltuutetut: Peltomäki Marja, Saksala Eija, Mustajoki Markus, Kuparinen Jarmo, Lilja Sami, Sahari Eeva, Väänänen Elis, Kuparinen Kari, Koski Antero.

Kansallinen Kokoomus r.p.
Valtuutetut: Heinonen Timo, Mikkola Antti, Laukkanen Jarmo, Pyhälammi Eeva, Seppälä Tiina, Joutsi-Hänninen Riitta, Laine Rosa.
Varavaltuutetut: Voivala Kati, Rautiainen Aleksi, Tulkki Janne, Mikkola Jarkko, Hopearuoho Sirpa, Männistö Juhana, Saari Karoliina.

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p.
Valtuutetut: Lähde Joni, Vuorinen Sakari, Hietala-Virtanen Satu-Maria, Salomaa Ari, Kollin Ossi, Ahlqvist Leila, Perälä Timo.
Varavaltuutetut: Järvinen Marjo, Savolainen Markku, Tuominen Susanna, Saikkonen Marko, Leino Krista, Pikkarainen Jarmo, Tölmälä Tuukka.

Perussuomalaiset r.p.
Valtuutetut: Salminen Antti, Naakka Tommi.
Varavaltuutetut: Lahtinen Harri, Laakso Jari.

Vasemmistoliitto r.p.
Valtuutettu: Rautiainen Marianna.
Varavaltuutetut: Lilja Kari, Marjanen Joanna.

Vihreä liitto r.p.
Valtuutettu: Pirttilä Satu.
Varavaltuutetut: Tuohimaa-Salminen Kristiina, Spåra Sami.

Lista 27 valtuutetusta ja 29 varavaltuutetusta vertauslukuineen sekä äänimäärineen on nähtävillä Lopen kunnan ilmoitustaululla ja Lopen kunnan kotisivuilla osoitteessa www.loppi.fi.

Valitusoikeus on sillä, jonka etua tai oikeutta päätös loukkaa, sekä jokaisella vaaleissa ehdokkaana olleella henkilöllä ja ehdokashakemuksen antaneella puolueella ja yhteislistalla sillä perusteella, että päätös on lainvastainen.

Lisäksi saavat päätöksestä valittaa sillä perusteella, että vaalit on toimitettu virheellisessä järjestyksessä ja että se on saattanut vaikuttaa vaalien tulokseen:
1) jokainen asianomaisessa kunnassa äänioikeutettu henkilö; ja
2) kuntavaaleissa kunnan jäsen.

Valitus tehdään kirjallisesti Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle,
osoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna tai
fax: 010 36 42269 tai
e mail: hameenlinna.hao@oikeus.fi
puhelin: 010 36 42200 (vaihde)
14 päivän kuluessa siitä, kun vaalien tulos on julkaistu eli 13.4.2017 lukien.


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.