Kuulutus

Kuntavaalien 2017 tuloksen oikaisu

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on 30.6.2017 tekemällään päätöksellä numero 17/0456/3 muuttanut Lopen keskusvaalilautakunnan antamaa päätöstä Lopen kunnassa
9.päivänä huhtikuuta 2017 toimitettujen kuntavaalien tuloksesta siten, että Riitta Suonurmesta (KD) tulee Perussuomalaiset r.p.:n ja Suomen Kristillisdemokraatit (KD) r.p.:n vaaliliiton ensimmäinen varavaltuutettu ja Maritza Äikäästä (KD) saman vaaliliiton toinen varavaltuutettu eikä Harri Lahtista ja Jari Laaksoa valita varavaltuutetuiksi.

Hallinto-oikeuden päätös on kokonaisuudessaan nähtävillä Palvelupiste Rosamundassa (kirjasto) seitsemän (7) päivän ajan 12.–19.7.2017.

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla kirjallisesti korkeimpaan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta. Valitusoikeus on sillä, jonka etua tai oikeutta päätös loukkaa, sekä jokaisella vaaleissa ehdokkaana olleella henkilöllä ja ehdokashakemuksen antaneella puolueella ja yhteislistalla sillä perusteella, että päätös on lainvastainen.

Lisäksi saavat päätöksestä valittaa sillä perusteella, että vaalit on toimitettu virheellisessä järjestyksessä ja että se on saattanut vaikuttaa vaalien tulokseen:

1) jokainen asianomaisessa kunnassa äänioikeutettu henkilö;

2) kuntavaaleissa kunnan jäsen.

Korkeimman hallinto-oikeuden

  • postiosoite on PL 180, 00131 Helsinki,
  • käyntiosoite Fabianinkatu 15, Helsinki,
  • fax 029 56 40382,
  • sähköposti hallinto-oikeus@oikeus.fi ja
  • puhelin 029 56 40200

 

Loppi 7. heinäkuuta 2017

 

LOPEN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.