Yleinen

Kunnanhallituksen pöytäkirja 8.10.2018

§ Liitteet Otsikko
-1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)
171 LOPEN KUNNAN TALOUSARVIO 2019
172 1 kpl LOPEN KUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2017
173 VEROTILITYKSET 2018
174 2 kpl YHTEISESTÄ JÄTELAUTAKUNNASTA TEHDYN SOPIMUKSEN PÄIVITTÄMINEN
175 1 kpl KANTA-HÄMEEN TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄN MONIALAISEN YHTEISPALVELUN (MYP) YHTEISTYÖSOPIMUKSEN 2019-2021 HYVÄKSYMINEN
176 LAPSI- JA PERHEPALVELUIDEN MUUTOSOHJELMAN (LAPE) MUUTOSAGENTTIEN VALTIONAVUSTUSTEN HAKEMINEN VUODELLE 2019
177 2 kpl LOPEN KUNNAN TYÖTERVEYSPALVELUIDEN KILPAILUTUS / FINLA TYÖTERVEYS OY:N HANKINTAOIKAISU
178 HYVINVOINTITOIMIKUNNAN PERUSTAMINEN JA JÄSENTEN NIMEÄMINEN
179 1 kpl OHJAUSRYHMÄN NIMEÄMINEN KUNNAN VALOKUITUHANKKEESEEN
180 1 kpl VASTINEET KUNNANHALLITUKSEN JÄSENTEN 13.8.2018 ESITTÄMIIN SELVITYSPYYNTÖIHIN
181 AVUSTUS LUKION OPISKELIJOILLE KANNETTAVAN TIETOKONEEN HANKINTAAN
182 SIVUTOIMILUVAN MYÖNTÄMINEN / OTTO-OIKEUS
183 TÄYTTÖLUPA VIRKOJEN JA TOIMIEN TÄYTTÄMISEKSI
184 VALTUUSTOALOITE 16.4.2018 / RIIHIMÄEN MUSIIKKIOPISTOON OPISKELEMAAN OTETTAVIEN LOPPILAISTEN LASTEN JA NUORTEN MÄÄRÄ
185 LAUTA-, JOHTO- JA TOIMIKUNTIEN, NEUVOSTOJEN SEKÄ KUNNANHALLITUKSEN ALAISTEN JAOSTOJEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAT JA TYÖRYHMIEN MUISTIOT
186 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT
187 ILMOITUSASIAT
188 KUNNANHALLITUKSEN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT
189 MUUT ASIAT
9998 Muutoksenhaku

,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.