Yleinen

Kunnanhallituksen pöytäkirja 6.3.2017

§ Liitteet Otsikko
-1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)
43 VEROTILITYKSET VUONNA 2017
44 LAUSUNTO KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVA 2040:N VALMISTELUAINEISTOSTA JA KAAVALUONNOKSESTA
45 LOPEN KUNNAN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN NEUVOTTELUIHIN VÄLIAIKAISEN VALMISTELUELIMEN KOKOONPANOSTA
46 RIIHIMÄEN KAUPUNGIN OMISTAMIEN YRITYSVOIMALA OY:N OSAKKEIDEN LUOVUTTAMINEN RIIHIMÄEN TILAT JA KEHITYS OY:LLE
47 ASUMISYKSIKKÖ KALLION MUUTTAMINEN YMPÄRIVUOROKAUTISEKSI ASUMISYKSIKÖKSI
48 KUNTAVAALIEN 2017 VAALILAUTAKUNNAT JA VAALITOIMIKUNTA
49 YMPÄRISTÖPÄÄLLIKÖN VIRAN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN
50 ERITYISAVUSTAJAN MÄÄRÄAIKAINEN TOIMI
51 TÄYTTÖLUPA VAPAUTUVIEN VIRKOJEN JA TOIMIEN TÄYTTÄMISEKSI
52 VALTUUSTON PÖYTÄKIRJA 20.2.2017
53 LAUTA-, JOHTO- JA TOIMIKUNTIEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAT
54 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT
55 ILMOITUSASIAT
56 KUNNANHALLITUKSEN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT
57 MUUT ASIAT
58 INFORMAATIKON TEHTÄVÄNIMIKEMUUTOS JA TÄYTTÖLUPA
9998 Muutoksenhaku

,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.