Yleinen

Kunnanhallituksen pöytäkirja 6.2.2017

§ Liitteet Otsikko
-1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)
23 HYRIA KOULUTUS OY:N AJANKOHTAISKATSAUS
24 VEROTILITYKSET VUONNA 2017
25 PÄÄTÖKSET VUODEN 2017 VALTIONOSUUKSISTA JA MUUSTA RAHOITUKSESTA
26 KUNNANHALLITUKSEN ALAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2017
27 2 kpl VUOKRANTARKISTUKSET VUONNA 2017
28 MAAKUNNAN KUNTAJOHTAJIEN OPINTOMATKA
29 2 kpl RANTA-ASEMAKAAVA / PITKÄJÄRVEN ETELÄOSA
30 3 kpl ASEMAKAAVAMUUTOS / KORTTELI 2 / LÄYLIÄINEN
31 LAUSUNTO RIIHIMÄEN YLEISKAAVA 2035 -KAAVAEHDOTUKSESTA
32 1 kpl LAUSUNTO HYVINKÄÄN KÄRÄJÄOIKEUDELLE LAUTAMIESTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ
33 1 kpl ALUEELLINEN MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2017-2020
34 KESKUSVAALILAUTAKUNNAN KOKOONPANO / MUUTOKSET
35 KUNTAVAALIEN 2017 VAALILAUTAKUNNAT JA VAALITOIMIKUNTA
36 1 kpl VALTUUSTO- JA KUNTALAISALOITTEET 2016
37 LAUTA-, JOHTO- JA TOIMIKUNTIEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAT
38 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT
39 ILMOITUSASIAT
40 KUNNANHALLITUKSEN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT
41 MUUT ASIAT
42 TÄYTTÖLUPA VAPAUTUVIEN VIRKOJEN JA TOIMIEN TÄYTTÄMISEKSI
9998 Muutoksenhaku

,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.