Yleinen

Kunnanhallituksen pöytäkirja 25.4.2016

§ Liitteet Otsikko
-1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)
72 1 kpl LÄYLIÄINEN-MAAKYLÄ-OSAYLEISKAAVAN UUSIMINEN JA KAAVOITTAJAN VALINTA
73 1 kpl KAUPPAKIRJA PELTONEN ERKKI JA MAIJA JAKAMATTOMAT KUOLINPESÄT – LOPEN KUNTA
74 RAKENTAMATTOMAN RAKENNUSPAIKAN EDELLEEN LUOVUTTAMINEN
75 VEROTILITYKSET VUONNA 2016
76 LISÄMÄÄRÄRAHAESITYS VUODEN 2016 TALOUSARVIOON
77 KUNTOUTTAVAN LUOKAN TOIMINNAN JATKAMINEN LUKUVUONNA 2016-2017
78 1 kpl LOPEN KUNNAN TERVEYSPALVELUT
79 PERUSTURVATOIMEN RESURSSIKARTOITUS
80 2 kpl LOPEN KUNNAN JÄRJESTÄMÄN JÄTTEENKULJETUKSEN TOTEUTTAMISVASTUUN SIIRTÄMINEN KIERTOKAPULA OY:LLE
81 1 kpl VALTIOSÄÄNTÖOIKEUDEN LAHJOITUSPROFESSUURIHANKE
82 TÄYTTÖLUPA VAPAUTUVIEN VIRKOJEN JA TOIMIEN TÄYTTÄMISEKSI
83 VALTUUSTOALOITE KOSKIEN HÄTÄMAJOITUSTILOJEN KARTOITTAMISTA LOPELLA
84 VAPAA-AJAN ASUNNON MUUTTAMINEN VAKITUISEKSI ASUNNOKSI
85 VASTAUS VALTUUSTOALOITTEESEEN 2.11.2015 / MUUTOKSET KOTIHOIDON LOPPI-LISÄÄN
86 VALTUUSTON PÖYTÄKIRJA 18.4.2016
87 LAUTA-, JOHTO- JA TOIMIKUNTIEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAT
88 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT
89 ILMOITUSASIAT
90 KUNNANHALLITUKSEN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT
91 MUUT ASIAT
92 YLIMÄÄRÄISEN VIRAN PERUSTAMINEN LOPEN VESILAITOKSELLE
9998 Muutoksenhaku

,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.