Yleinen

Kunnanhallituksen pöytäkirja 24.10.2016

§ Liitteet Otsikko
-1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)
186 TULOVEROPROSENTTI VUODELLE 2017
187 KIINTEISTÖVEROPROSENTIT VUODELLE 2017
188 KIINTEISTÖVEROSELVITYS
189 2 kpl LOPEN KUNNAN STRATEGIA 2017
190 3 kpl LOPEN KUNNAN HALLINTOMALLIUUDISTUS
191 1 kpl HÄMEEN LIITON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2019 JA TALOUSARVIO 2017
192 1 kpl RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2018
193 MAASEUTUHALLINNON TOIMISTOPALVELUA KOSKEVAN OSTOPALVELUSOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN
194 5 kpl ESIOPETUKSEN JA SIIHEN LIITTYVÄN VARHAISKASVATUKSEN SEKÄ AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN UUDELLEENJÄRJESTELYT
195 LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA MAAKUNTAUUDISTUKSEKSI JA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISUUDISTUKSEKSI SEKÄ NIIHIN LIITTYVIKSI LAEIKSI
196 1 kpl VASTAUS ARVIOINTIKERTOMUKSEEN 2015
197 MÄÄRÄRAHASIIRROT VUODEN 2016 TALOUSARVION INVESTOINTIOSASSA
198 TALOUSARVION 2016 MUUTOS / KAARTJÄRVEN VESIHUOLTO OY:N KUNNAN VESILAITOKSEEN LIITTÄMISEN VAIKUTUKSET INVESTOINTIOSAAN
199 LÄYLIÄISTEN KOULUN PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS
200 LAINANOTTOVALTUUDEN KOROTTAMINEN
201 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.9.2016
202 2 kpl KONSERNINEUVOTTELUT 2017
203 1 kpl HANKINTAKAUPPATARJOUKSET
204 1 kpl METSÄNMYYNTI / HEIKKILÄ
205 TIESUUNNITELMAN KÄYNNISTÄMINEN / MAANTIEN 132 JALANKULKU- JA PYÖRÄTIEN RAKENTAMINEN VÄLILLE LOPPI-SAJANIEMI
206 3 kpl RÄYSKÄLÄN LENTOKENTTÄALUEEN OSAYLEISKAAVAN LAATIMINEN
207 2 kpl RANTA-ASEMAKAAVA / PITKÄJÄRVEN ETELÄOSA
208 1 kpl HAKEMUS ENNAKKOMARKKINOINNIN ALOITTAMISEKSI / RAKENNUS MAVES OY
209 TÄYTTÖLUPA VAPAUTUVIEN VIRKOJEN JA TOIMIEN TÄYTTÄMISEKSI SEKÄ ESITYS MÄÄRÄAIKAISEN VIRAN VAKINAISTAMISESTA
210 LAUTA-, JOHTO- JA TOIMIKUNTIEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAT
211 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT
212 ILMOITUSASIAT
213 KUNNANHALLITUKSEN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT
214 MUUT ASIAT
215 LAUSUNTO SIIRTYMÄAJAN LIIKENNÖINTISOPIMUKSEN MUUTOSHAKEMUKSISTA, POHJOLAN LIIKENNE OY
9998 Muutoksenhaku

,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.