Yleinen

Kunnanhallituksen pöytäkirja 21.5.2018

§ Liitteet Otsikko
-1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)
97 HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2017
98 RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2017
99 VEROTILITYKSET 2018
100 1 kpl KAAVOITUSKATSAUS JA KAAVOITUSOHJELMA 2018
101 1 kpl PELLONVUOKRAUS / VEHKALONRINNE 433-404-17-5
102 KIRKONKYLÄN URHEILUKENTÄN PERUSPARANNUS
103 OTTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMINEN / OIKAISUVAATIMUS KOSKIEN VANHUSTEN YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINNAN KILPAILUTUSTA
104 2 kpl OPINTIEN HOIVAKODIN URAKOITSIJAN SELVITYS VASTUISTA
105 VARHAISKASVATUKSEN ESIMIESRESURSSIN LISÄÄMINEN JA LISÄMÄÄRÄRAHAESITYS VUODEN 2018 TALOUSARVIOON
106 TÄYTTÖLUPA VAPAUTUVIEN VIRKOJEN JA TOIMIEN TÄYTTÄMISEKSI
107 2 kpl VALTUUSTOALOITE 29.1.2018 / LOPEN YLÄKOULUN RYHMÄKOKOJEN MUUTTAMINEN
108 KUNNANHALLITUKSEN JA VALTUUSTON KOKOUKSET SYKSYLLÄ 2018
109 LAUTA-, JOHTO- JA TOIMIKUNTIEN, NEUVOSTOJEN SEKÄ KUNNANHALLITUKSEN ALAISTEN JAOSTOJEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAT JA TYÖRYHMIEN MUISTIOT
110 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT
111 ILMOITUSASIAT
112 KUNNANHALLITUKSEN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT
113 MUUT ASIAT
9998 Muutoksenhaku

,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 1 Kyllä 0 Ei 1

Kommentit on suljettu.