Yleinen

Kunnanhallituksen pöytäkirja 18.6.2018

§ Liitteet Otsikko
-1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)
116 KIRKONKYLÄN URHEILUKENTÄN PERUSPARANNUS
117 VÄLIRAPORTOINTI TALOUSARVIOVUODELLE 2018 ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA
118 LOPEN KUNNAN TALOUSARVION 2019 VALMISTELUPERUSTEET
119 VEROTILITYKSET 2018
120 1 kpl RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2019 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAA KOSKEVA OMISTAJAOHJAUS
121 JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN NIMEÄMINEN MAAKUNNAN VÄLIAIKAISEEN VALMISTELUTOIMIELIMEEN
122 TILAPÄISRAHOITUKSEN MYÖNTÄMINEN PILPALAN KYLÄT RY:N LEADER-HANKKEELLE ”YHDISTYSTEN PIENET INVESTOINNIT”
123 2 kpl METSÄNMYYNTI / HEIKKILÄ
124 RAKENTAMATTOMAN TONTIN MYYNTI EDELLEEN
125 IRTISANOUTUMINEN TALOUSJOHTAJAN VIRASTA / LEPPÄNEN PEKKA
126 IRTISANOUTUMINEN ELINVOIMAJOHTAJAN VIRASTA / KÄKI JYRKI
127 LOPEN KUNNAN EDUSTAJA YRITYSVOIMALA OY:N HALLITUKSESSA VUODEN 2021 LOPPUUN SAAKKA
128 TÄYTTÖLUPA VAPAUTUVIEN VIRKOJEN JA TOIMIEN TÄYTTÄMISEKSI
129 VASTAUS VALTUUSTOALOITTEESEEN 16.4.2018 / PIRTTILÄ SATU / KOTIMAISEN SEKÄ GEENIMUUNTELEMATTOMAN JA ANTIBIOOTTIVAPAAN LIHAN SUOSIMINEN KUNNAN RUOKAHANK
130 VASTAUS VALTUUSTOALOITTEESEEN 16.4.2018 / PIRTTILÄ SATU / LUOMUMAIDON TARJOAMINEN KOULUILLA JA PÄIVÄKODEISSA
131 VALTUUSTON PÖYTÄKIRJA 4.6.2018
132 LAUTA-, JOHTO- JA TOIMIKUNTIEN, NEUVOSTOJEN SEKÄ KUNNANHALLITUKSEN ALAISTEN JAOSTOJEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAT JA TYÖRYHMIEN MUISTIOT
133 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT
134 ILMOITUSASIAT
135 KUNNANHALLITUKSEN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT
136 MUUT ASIAT
9998 Muutoksenhaku

,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.