Yleinen

Kunnanhallituksen pöytäkirja 16.11.2015

§ Liitteet Otsikko
-1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)
215 1 kpl LOPEN KUNNAN TALOUSARVIO 2016
216 1 kpl LÄYLIÄISTEN KOULUN LAAJENNUSSUUNNITELMAT
217 VEROTILITYKSET VUONNA 2015
218 VUOKRASOPIMUKSEN PURKAMINEN ARMINEN HELVI JAKAMATON KUOLINPESÄ – LOPEN KUNTA
219 KAUPPAKIRJA ARMINEN HELVI JAKAMATON KUOLINPESÄ – LOPEN KUNTA
220 1 kpl LOHKOMISLUPA / SALONEN ANNE JA ARI
221 OIKAISUVAATIMUS / VUOKRASOPIMUKSEN IRTISANOMINEN / SUOMELA NINA
222 1 kpl HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDEN LAUSUNTOPYYNTÖ PASI TERVON VALITUKSEEN KOSKIEN LOPEN KUNNAN VALTUUSTON PÄÄTÖSTÄ 28.9.2015 (§ 53) RANTA-ASEMAKAAVA / PIENET VESISTÖT / UPM-KYMMENE OYJ
223 1 kpl HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDEN LAUSUNTOPYYNTÖ JARI KUUSEMON VALITUKSEEN KOSKIEN LOPEN KUNNAN VALTUUSTON PÄÄTÖSTÄ 28.9.2015 (§ 53) RANTA-ASEMAKAAVA / PIENET VESISTÖT / UPM-KYMMENE OYJ
224 ETEVA KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN
225 1 kpl KANTA-HÄMEEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LAUSUNTOPYYNTÖ SAIRAALAKIINTEISTÖN YHTIÖITTÄMISESTÄ
226 LAUSUNTO SIIRTYMÄAJAN LIIKENNÖINTISOPIMUKSEN MUUTOSESITYKSESTÄ, YHDYSLIIKENNE OY – 500675
227 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMEN HALLINTORAKENNEUUDISTUS
228 SOSIAALITOIMEN HALLINTOPÄÄLLIKKÖ
229 NUORISOVALTUUSTON VALITSEMINEN VUOSILLE 2016-2017
230 TÄYTTÖLUPA VAPAUTUVIEN VIRKOJEN JA TOIMIEN TÄYTTÄMISEKSI
231 KUNNANTALON JOULUN JA VUODENVAIHTEEN 2015-2016 AUKIOLOAJAT
232 KUNNANHALLITUKSEN JA VALTUUSTON KOKOUKSET VUODEN 2016 ENSIMMÄISELLÄ VUOSIPUOLISKOLLA
233 VALTUUSTON PÖYTÄKIRJA 2.11.2015
234 LAUTA-, JOHTO- JA TOIMIKUNTIEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAT
235 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT
236 ILMOITUSASIAT
237 KUNNANHALLITUKSEN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT
238 MUUT ASIAT
9998 Muutoksenhaku

,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.