Yleinen

Kunnanhallituksen pöytäkirja 14.12.2015

§ Liitteet Otsikko
-1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)
243 1 kpl TALOUSARVION 2016 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE
244 1 kpl KUNNANHALLITUKSEN ALAISTEN TEHTÄVÄALUEIDEN KÄYTTÖVALTUUDET JA LASKUJEN HYVÄKSYJÄT VUONNA 2016
245 1 kpl LOPEN KUNNAN TALOUDEN JA TOIMINNAN VUOSIKELLO 2016
246 VEROTILITYKSET VUONNA 2015
247 VAPAUTUSANOMUS KIINTEISTÖVEROSTA / LOPEN HELLUNTAILÄHETYS RY
248 LAINANOTTO VUONNA 2016
249 RAHOITUS- JA KORKORISKIEN HALLINNAN STRATEGIAKARTOITUS
250 2 kpl ATERIAPALVELUYHTEISTYÖ HÄMEENLINNAN JA RIIHIMÄEN SEUDULLA
251 LOPEN KUNNAN ELINVOIMAOHJELMA 2015-2018
252 1 kpl RÄYSKÄLÄ AIRPARK -ESISELVITYSHANKKEEN LOPPURAPORTTI
253 1 kpl OSALLISTUMINEN MAASEUDUN MENESTYSRESEPTIT -HANKKEESEEN
254 KUNTALAISALOITE KOSKIEN AJONEUVOLIIKENTEEN KATKAISEMISTA VÄLILLÄ LUKKOTIE-KUPPARINTIE
255 ERO KUNNANHALLITUKSEN VARAJÄSENYYDESTÄ / ALHO AIMO
256 RHL-DATA OY:N HALLITUKSEN JÄSEN 2015-2016
257 KUNNANJOHTAJA OLAVI SAMPON RAHASTON TOIMIKUNTA 2015-2016
258 TÄYTTÖLUPA VAPAUTUVIEN VIRKOJEN JA TOIMIEN TÄYTTÄMISEKSI
259 VALTUUSTON PÖYTÄKIRJA 30.11.2015
260 LAUTA-, JOHTO- JA TOIMIKUNTIEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAT
261 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT
262 ILMOITUSASIAT
263 KUNNANHALLITUKSEN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT
264 MUUT ASIAT
9998 Muutoksenhaku

,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.