Yleinen

Kunnanhallituksen pöytäkirja 12.2.2018

§ Liitteet Otsikko
-1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)
20 VEROTILITYKSET 2018
21 PÄÄTÖKSET VUODEN 2018 VALTIONOSUUKSISTA JA MUUSTA RAHOITUKSESTA
22 2 kpl RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS / UPM-KYMMENE OYJ, OJAJÄRVI, LOPPI, TILA 21:52 JA TERVAKOSKI, TILA 1:1571
23 1 kpl TIETOSUOJA-HANKE 2018-2019
24 OHJAUSRYHMÄN NIMEÄMINEN VALOKUITUYHTEYSTARJONNAN EDISTÄMISVAIHTOEHDOT LOPELLA -SELVITYSHANKKEESEEN
25 JOHTAJASOPIMUS
26 KYSELY LOPPILAISILLE YRITTÄJILLE 2017
27 1 kpl PERINTÖVAROJEN KÄYTTÖ VUONNA 2017
28 HAKEMUS ARAVARAJOITUKSISTA VAPAUTTAMISEKSI
29 1 kpl VANHUSNEUVOSTON TEHTÄVÄT
30 1 kpl KAHDEN LÄHIHOITAJAN TOIMEN PERUSTAMINEN KOTIHOITOON 1.3.2018 ALKAEN
31 LÄHIHOITAJAN TOIMEN MUUTTAMINEN SAIRAANHOITAJAN TOIMEKSI
32 TÄYTTÖLUPA VAPAUTUVIEN VIRKOJEN JA TOIMIEN TÄYTTÄMISEKSI SEKÄ ESITYS TEHTÄVÄNIMIKKEEN MUUTTAMISESTA
33 VALTUUSTON PÖYTÄKIRJA 29.1.2018
34 LAUTA-, JOHTO- JA TOIMIKUNTIEN SEKÄ KUNNANHALLITUKSEN ALAISTEN JAOSTOJEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAT
35 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT
36 ILMOITUSASIAT
37 KUNNANHALLITUKSEN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT
38 MUUT ASIAT
39 SAUNATIEN PÄIVÄKOTITILAT
9998 Muutoksenhaku

,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.