Konserni- ja hallintopalvelut

Kunnanhallituksen kokous 30.3.2015

Kunnanhallituksen kokous 30.3.2015 18:00 pöytäkirja:
§ Liitteet Otsikko
-1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)
76 LOPEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2014
78 RÄYSKÄLÄ AIRPARK -ESISELVITYSHANKKEEN TOTEUTTAMINEN
79 RÄYSKÄLÄN LENTOKENTTÄALUEEN OSAYLEISKAAVAN LAATIMINEN
80 VEROTILITYKSET VUONNA 2015
81 LAINASTA PERITTÄVÄN MARGINAALIN TARKISTAMINEN
82 HANKINTAPÄÄTÖS KULJETUSPALVELUIDEN HANKINNASTA: VANHUSTEN PÄIVÄKESKUSTOIMINNAN, SAUNAPALVELUJEN JA MUIDEN TUKIPALVELUJEN KULJETUKSET
83 1 kpl SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN KALLIIDEN ASIAKKAIDEN IDENTIFIOINNIN JA SEGMENTOINNIN SELVITYS
84 1 kpl KOULU- JA ESIOPETUKSEN KULJETUSSÄÄNNÖT
85 KUNTARAKENNEUUDISTUS / KUNTARAKENNESELVITYKSEN 2-VAIHE
86 KAUPPAKIRJA LOPEN KUNTA – KILPINEN MAURI
87 PELLONVUOKRAUS / RAUTPELTO 433-405-81-5
88 TÄYTTÖLUPA VAPAUTUVIEN VIRKOJEN JA TOIMIEN TÄYTTÄMISEKSI
89 EDUSKUNTAVAALIEN 2015 VAALILAUTAKUNNAT JA VAALITOIMIKUNTA
90 LOPEN KUNNAN EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN KUNTAPRO OY:N YHTIÖKOKOUKSIIN JA HALLINTONEUVOSTOON VUOSIKSI 2015-2016
91 LOPEN KUNNAN EDUSTAJIEN VALITSEMINEN RÄYSKÄLÄ-SÄÄTIÖN HALLINTONEUVOSTOON VUOSIKSI 2015-2017
92 VASTAUS VALTUUSTOALOITTEESEEN 29.9.2014 / ESIKOULULAISTEN TURVALLISET MATKAT
93 VALTUUSTON PÖYTÄKIRJA 9.3.2015
94 LAUTA-, JOHTO- JA TOIMIKUNTIEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAT
95 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT
96 ILMOITUSASIAT
97 KUNNANHALLITUKSEN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT
98 MUUT ASIAT
9998 Muutoksenhaku

,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.