Konserni- ja hallintopalvelut

Kunnanhallituksen kokous 23.2.2015

Kunnanhallituksen kokous 23.2.2015 18:00 pöytäkirja:
§ Liitteet Otsikko
-1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)
27 YLIMÄÄRÄISTEN ASIOIDEN KÄSITTELY KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSISSA
28 KUNNANHALLITUKSESSA KÄSITELTÄVÄN ASIAN PÖYDÄLLE JÄTTÄMINEN

29 LAUTA- JA TOIMIKUNTIEN KOKOUSPÖYTÄKIRJOJEN TOIMITTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLE VUOSINA 2015-2016
30 KUNNANHALLITUKSEN EDUSTUS LAUTAKUNNISSA VUOSINA 2015-2016
31 KUNNANHALLITUKSEN ASETTAMAT TOIMIKUNNAT VUOSILLE 2015-2016
32 ELINKEINOTOIMEN NEUVOTTELUKUNTA 2015-2016
33 KUNNAN KOKONAAN OMISTAMIEN VUOKRATALOJEN HALLINTO 2015-2016
34 KUNNAN EDUSTAJA KUTSUNTALAUTAKUNTAAN VUOSIKSI 2015-2016
35 KUNNANHALLITUKSEN EDUSTUS YHTEISÖISSÄ VUOSINA 2015-2016
36 HYVINKÄÄN-RIIHIMÄEN TALOUSALUETOIMIKUNTA VUOSILLE 2015-2016
37 KUNNAN EDUSTUS TALOUSALUEEN JOHTORYHMÄSSÄ 2015-2016
38 NUORISOVALTUUSTO 2015
39 VAMMAISNEUVOSTO 2015-2016
40 VANHUSNEUVOSTO 2015-2016
41 EDUSKUNTAVAALIEN 2015 VAALILAUTAKUNNAT JA VAALITOIMIKUNTA
42 RÄYSKÄLÄ AIRPARK -HANKKEEN OHJAUSRYHMÄN JÄSENTEN NIMEÄMINEN
43 ERO LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ / AHOLA MIKKO
44 LOPEN KUNNAN EDUSTAMINEN 2015-2016
45 VEROTILITYKSET VUONNA 2015
46 KAARTJÄRVEN VESIHUOLTO OY:N LIITTÄMINEN KUNNAN VESILAITOKSEEN
47 1 kpl MAAKUNNALLISEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TUOTANTOKUNTAYHTYMÄN PERUSTAMINEN
48 3 kpl HÄMEEN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄN PURKUSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN
49 YRITYSTONTTIEN VARAAMINEN JA VUOKRAUSPERIAATTEET
50 2 kpl RANTA-ASEMAKAAVA / PIENET VESISTÖT / UPM-KYMMENE OYJ
51 4 kpl RANTA-ASEMAKAAVA JA MUUTOS / JOKILAN ALUE
52 KAUPPAKIRJA LOPEN KUNTA – TUKI JANI
53 1 kpl MÄÄRÄALAN MYYNTI / KUKKOKIVI 433-411-1-1176
54 2 kpl VUOKRANTARKISTUKSET VUONNA 2015
55 PÄÄOMASIDONNAISEN LAINAN MYÖNTÄMINEN SUOMEN URHEILUILMAILUOPISTOLLE
56 2 kpl KUNTALAISKYSELY 2014
57 KYSELY LOPPILAISILLE YRITTÄJILLE 2014
58 TÄYTTÖLUPA VAPAUTUVIEN VIRKOJEN JA TOIMIEN TÄYTTÄMISEKSI
59 1 kpl VASTINE KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE JÄTELAUTAKUNTA KOLMENKIERRON VALITUKSEEN LIITTYEN
60 1 kpl LAUSUNTO EHDOTUKSESTA JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSIKSI
61 LAUSUNTO KANTA-HÄMEEN MAAKUNNAN 2. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN EHDOTUKSESTA
62 LAUSUNTO UUDENMAAN 2. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN, ÖSTERSUNDOMIN ALUEEN KAAVAEHDOTUKSESTA
63 KUNTARAKENNEUUDISTUS / KUNTARAKENNESELVITYKSEN 2-VAIHE
64 1 kpl VALTUUSTO- JA KUNTALAISALOITTEET 2014
65 VALTUUSTON PÖYTÄKIRJA 26.1.2015
66 LAUTA-, JOHTO- JA TOIMIKUNTIEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAT
67 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT
68 ILMOITUSASIAT
69 KUNNANHALLITUKSEN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT
70 MUUT ASIAT
71 KUNTARAKENNESELVITYKSEN 2. VAIHEEN VALMISTELUTYÖN JATKAMINEN
72 TILATUKIOIKEUKSIEN MYYMINEN
73 ELMOLAN LIIKUNTASALIN LATTIAN UUSIMINEN
74 KUNTOUTTAVAN LUOKAN TOIMINNAN JATKAMINEN LUKUVUONNA 2015-2016
75 PÄÄTÖKSET VUODEN 2015 VALTIONOSUUKSISTA JA MUUSTA RAHOITUKSESTA
9998 Muutoksenhaku

,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.