Yleinen

Kunnanhallituksen esityslista 19.6.2017

§ Liitteet Otsikko
154 VAHINGONKORVAUSVAADE / KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖ KAUPPATIE 11
155 KUNNANHALLITUKSEN KOKOUSKUTSUN JA ASIALISTAN TOIMITTAMINEN JA VARAJÄSENEN KUTSUMINEN KOKOUKSEEN
156 YLIMÄÄRÄISTEN ASIOIDEN KÄSITTELY KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSISSA
157 KUNNANHALLITUKSESSA KÄSITELTÄVÄN ASIAN PÖYDÄLLE JÄTTÄMINEN
158 LAUTAKUNTIEN, JAOSTOJEN JA TOIMIKUNTIEN KOKOUSPÖYTÄKIRJOJEN TOIMITTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLE VUOSINA 2017-2021
159 KUNNANHALLITUKSEN JA VALTUUSTON KOKOUKSET SYKSYLLÄ 2017
160 LOPEN KUNNAN EDUSTAMINEN 2017-2021
161 KUNNANHALLITUKSEN ASETTAMAT TOIMIKUNNAT VUOSILLE 2017-2021
162 KUNNANHALLITUKSEN ASETTAMAT JAOSTOT 2017-2021
163 KUNNAN KOKONAAN OMISTAMIEN VUOKRATALOJEN HALLINTO 2017-2021
164 KUNNAN EDUSTAJA KUTSUNTALAUTAKUNTAAN VUOSIKSI 2017-2021
165 RHL-SEUTUJOHTORYHMÄ
166 EHDOKKAAT KANTA-HÄMEEN PELASTUSLAITOKSEN PELASTUSLAUTAKUNTAAN 2017-2021
167 VAMMAISNEUVOSTO 2017-2021
168 VANHUSNEUVOSTO 2017-2021
169 KUNNANHALLITUKSEN EDUSTUS YHTEISÖISSÄ VUOSINA 2017-2021
170 1 kpl JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN NIMEÄMINEN MAAKUNNAN VÄLIAIKAISEEN VALMISTELUTOIMIELIMEEN
171 SIDONNAISUUKSIEN ILMOITTAMINEN
172 TÄYTTÖLUPA VAPAUTUVIEN VIRKOJEN JA TOIMIEN TÄYTTÄMISEKSI
173 NIMIKEMUUTOS KOTIHOIDOSSA
174 3 kpl LOPEN KUNNAN OSALLISTUMINEN VALINNANVAPAUSKOKEILUN PILOTTIHANKKEESEEN
175 KUNTAPUHEENJOHTAJAPÄIVÄT 2017
176 VEROTILITYKSET VUONNA 2017
177 KUNNANJOHTAJAN VUOSILOMA
178 KUNNANJOHTAJAN OPINTOVAPAA
179 KUNNANJOHTAJAN OPINTOVAPAAN SIJAISJÄRJESTELYT
180 2 kpl VANAJAVESIYHTEISTYÖ
181 LAUSUNTO SVEITSIN-HÄRKÄVEHMAAN OSAYLEISKAAVALUONNOKSESTA
182 VUOKRASOPIMUKSEN IRTISANOMINEN / AHOLA JARI
183 VALTUUSTON PÖYTÄKIRJA 5.6.2017
184 LAUTA-, JOHTO- JA TOIMIKUNTIEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAT
185 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT
186 ILMOITUSASIAT
187 KUNNANHALLITUKSEN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT
188 MUUT ASIAT

,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.