Yleinen

Kunnanhallituksen esityslista 27.6.2016

§ Liitteet Otsikko
119 LAINOJEN KORKOSUOJAUSSOPIMUKSIA KOSKEVA RAPORTOINTI
120 1 kpl LOPEN KUNNAN EROAMINEN KIERTOKAPULA OY:STÄ JA JÄTELAUTAKUNTA KOLMENKIERROSTA
121 VUODEN 2017 TALOUSARVION VALMISTELUPERUSTEET
122 VEROTILITYKSET VUONNA 2016
123 TILAPÄISRAHOITUKSEN MYÖNTÄMINEN LEADER-HANKKEELLE ”SAJANIEMEN UIMARANTA JA VENERANTA, RANTARAKENTEIDEN JA TOIMINNALLISUUDEN PARANTAMINEN”
124 2 kpl OSALLISTUMINEN ”OMALTA KYLÄLTÄ HÄMEESSÄ” -HANKKEESEEN
125 PERINTÖNÄ JA TESTAMENTTIEN KAUTTA SAATUJEN VAROJEN KÄYTTÖ VUONNA 2016
126 1 kpl LÄYLIÄINEN-MAAKYLÄ-OSAYLEISKAAVA 2035
127 2 kpl RÄYSKÄLÄN LENTOKENTTÄALUEEN OSAYLEISKAAVAN LAATIMINEN
128 LOHKOMISLUPAHAKEMUS / LOPPI, SALON KYLÄ / LAAKASALO
129 RAKENTAMATTOMIEN TONTTIEN EDELLEEN LUOVUTTAMINEN
130 1 kpl TILAN LÄMPÖLAITOS 433-405-3-405 VUOKRASOPIMUKSEN PÄIVITTÄMINEN
131 OMA HÄME -HANKKEEN VÄLIRAPORTTI, OSALLISTUMINEN KUSTANNUKSIIN JA JATKOVALMISTELU
132 LOPEN KUNNAN TERVEYSPALVELUT
133 PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN ASIAKASMAKSUT 1.8.2016 ALKAEN
134 1 kpl KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2016-2017
135 MÄÄRÄAIKAISEN LASKENTASIHTEERIN TOIMEN PERUSTAMINEN
136 SOSIAALITYÖNTEKIJÄN VIRAN MUUTTAMINEN SOSIAALIHUOLLON ERITYISASIANTUNTIJAN VIRAKSI
137 TÄYTTÖLUPA VAPAUTUVIEN VIRKOJEN JA TOIMIEN TÄYTTÄMISEKSI
138 KUNNANHALLITUKSEN JA VALTUUSTON KOKOUKSET SYKSYLLÄ 2016
139 VALTUUSTOALOITE KOSKIEN MAKSUTTOMAN EHKÄISYN JÄRJESTÄMISTÄ ALLE 20-VUOTIAILLE
140 VALTUUSTON PÖYTÄKIRJA 6.6.2016
141 LAUTA-, JOHTO- JA TOIMIKUNTIEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAT
142 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT
143 ILMOITUSASIAT
144 KUNNANHALLITUKSEN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT
145 MUUT ASIAT

,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.