Yleinen

Kunnanhallituksen esityslista 26.3.2018

§ Liitteet Otsikko
52 KUNNANJOHTAJAN VIRKAVAALIN VAHVISTAMINEN
53 2 kpl JOHTAJASOPIMUS
54 JOHTAJASOPIMUKSEN ERORAHAMENETTELY
55 LOPEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2017
56 LISÄMÄÄRÄRAHAESITYS VUODEN 2018 TALOUSARVIOON
57 1 kpl LOPEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNNÖN PÄIVITTÄMINEN
58 1 kpl LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNNÖN PÄIVITTÄMINEN
59 LOPPI-RIIHIMÄKI-LIIKENTEEN OSTO
60 1 kpl LAUSUNTO REITTILIIKENNELUPAHAKEMUKSESTA, YHDYSLIIKENNE OY
61 LAUSUNTO KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVA 2040:N EHDOTUSVAIHEEN AINEISTOSTA
62 1 kpl PELLONVUOKRAUS / RAUTPELTO 433-405-81-5
63 SUUNNITTELUTYÖRYHMÄN PERUSTAMINEN / LIIKUNTAHALLI
64 ERO LUOTTAMUSTEHTÄVÄSTÄ / KARI VIDA
65 1 kpl LOPEN KUNNAN ALAKOULUJEN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2018-2024
66 PERUSOPETUKSEN VIRKOJEN (0020 JA 0028) LAKKAUTTAMINEN 1.8.2018 ALKAEN
67 TÄYTTÖLUPA VAPAUTUVIEN VIRKOJEN JA TOIMIEN TÄYTTÄMISEKSI
68 MÄÄRÄAIKAISEN KOULUNKÄYNNINOHJAAJAN PALKKAAMINEN
69 TILAPÄISRAHOITUKSEN MYÖNTÄMINEN SAJANIEMEN TAIDEMÄKI KYLÄYHDISTYS RY:N LEADER-HANKKEELLE ”SATARE”
70 LAUTA-, JOHTO- JA TOIMIKUNTIEN SEKÄ KUNNANHALLITUKSEN ALAISTEN JAOSTOJEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAT JA TYÖRYHMIEN MUISTIOT
71 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT
72 ILMOITUSASIAT
73 KUNNANHALLITUKSEN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT
74 MUUT ASIAT

,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.