Yleinen

Kunnanhallituksen esityslista 23.5.2016

§ Liitteet Otsikko
93 RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015
94 LOPEN KUNNAN TERVEYSPALVELUT
95 OSTOTARJOUS / PIRUNKALLION PRAMMI
96 KIINTEÄN LANGATTOMAN LAAJAKAISTAN TOTEUTTAMINEN / PILOTKOKEILU LOPEN KUNNAN ALUEELLA
97 2 kpl TALOUS- JA PALKKAHALLINNON UUDELLEENJÄRJESTELYT
98 LAINANOTTO VUONNA 2016
99 1 kpl LOPEN KUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2015
100 TILINTARKASTUSPÖYTÄKIRJA
101 PEKOLAN LIIKENNE OY:N HAKEMUS KESÄAIKAISEN LIIKENTEEN TUKEMISEKSI
102 LAUSUNTO LIIKENNELUVAN MUUTOSHAKEMUKSISTA, YHDYSLIIKENNE OY
103 LAUSUNTO REITTILIIKENNELUPAHAKEMUKSESTA, YHDYSLIIKENNE OY
104 TILAPÄISRAHOITUKSEN MYÖNTÄMINEN LEADER-HANKKEELLE ”FRISBEET LIITOON LOPELLA, KENTÄN LAAJENNUS”
105 JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN TOIMINNAN JATKAMINEN LUKUVUONNA 2016-2017
106 1 kpl KAAVOITUSKATSAUS JA KAAVOITUSOHJELMA 2016
107 KAUPPAKIRJA ARMINEN TIMO – LOPEN KUNTA
108 1 kpl LAUSUNTO HYVINKÄÄN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYSLUONNOKSESTA
109 TÄYTTÖLUPA VAPAUTUVIEN VIRKOJEN JA TOIMIEN TÄYTTÄMISEKSI
110 VALTUUSTON PONSIESITYKSEN MUKAISEN LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELUN HANKINTA-ASIAN KÄSITTELY
111 VASTAUS VALTUUSTOALOITTEESEEN 11.5.2015 / LOPEN PERUSKOULUILLE LUODAAN TOIMINTAOHJE VÄKIVALTA- JA UHKAUSTILANTEITA VARTEN JA KOULUJEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT
112 1 kpl VASTAUS VALTUUSTOALOITTEESEEN 8.4.2014 / LAUKKANEN JARMO, LOPEN KUNNAN EROAMINEN JÄTELAUTAKUNTA KOLMENKIERROSTA JA LOPEN KUNNAN JÄTEPALVELUIDEN UUDELLEENJÄRJESTÄMISEKSI
113 2 kpl LOPEN KUNNAN JÄRJESTÄMÄN JÄTTEENKULJETUKSEN TOTEUTTAMISVASTUUN SIIRTÄMINEN KIERTOKAPULA OY:LLE
114 LAUTA-, JOHTO- JA TOIMIKUNTIEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAT
115 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT
116 ILMOITUSASIAT
117 KUNNANHALLITUKSEN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT
118 MUUT ASIAT

,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.