Yleinen

Kunnanhallituksen esityslista 22.5.2017

§ Liitteet Otsikko
-1 Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
116 VALTUUSTON 2017-2021 ENSIMMÄINEN KOKOUS
117 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJIEN VAALI
118 VALTUUSTON KOOLLEKUTSUMINEN
119 KUNNANHALLITUS 2017-2021
120 VALTUUSTON VAALILAUTAKUNTA 2017-2021
121 TARKASTUSLAUTAKUNTA 2017-2021
122 KESKUSVAALILAUTAKUNTA 2017-2021
123 PERUSTURVALAUTAKUNTA 2017-2021
124 SIVISTYSLAUTAKUNTA 2017-2021
125 TEKNINEN LAUTAKUNTA 2017-2021
126 LUPALAUTAKUNTA 2017-2021
127 RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄHALLITUKSEN JÄSENET 2017-2019 JA TARKASTUSLAUTAKUNNAN JÄSEN 2017-2021
128 KANTA-HÄMEEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN VALTUUSTO 2017-2021
129 HÄMEEN LIITTO / KUNTIEN EDUSTAJAINKOKOUS
130 ETEVA KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUKSEN EDUSTAJA 2017-2021
131 JÄTELAUTAKUNTA 2017-2021
132 KIINTEISTÖTOIMITUSTEN USKOTUT MIEHET
133 KÄRÄJÄOIKEUDEN LAUTAMIEHET 2017-2021
134 KANTA-HÄMEEN POLIISILAITOKSEN NEUVOTTELUKUNTA 2017-2021
135 K.F.A. JA EDLA JOHANNA VON QVANTENIN OPINTORAHASTOSÄÄTIÖN HALLITUS 2017-2021
136 SIVISTYSJOHTAJAN VIRKA
137 ERITYISAVUSTAJAN MÄÄRÄAIKAINEN TOIMI
138 TÄYTTÖLUPA VAPAUTUVIEN VIRKOJEN JA TOIMIEN TÄYTTÄMISEKSI
139 TILINTARKASTUSPÖYTÄKIRJA VUODELTA 2016
140 VUODEN 2018 TALOUSARVION VALMISTELUPERUSTEET
141 LAINOJEN KORKOSUOJAUSSOPIMUKSIA KOSKEVA RAPORTOINTI JA SIIHEN PERUSTUVAT TOIMENPIDE-EHDOTUKSET
142 1 kpl LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNNÖN PÄIVITTÄMINEN
143 2 kpl HARJUKODIN LAITOSPAIKKOJEN VÄHENTÄMINEN JA PERHEHOIDON ALOITTAMINEN LOPELLA
144 1 kpl RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS / UPM KYMMENE OYJ, OJAJÄRVI, LOPPI, TILA 21:52 JA TERVAKOSKI, TILA 1:1571
145 KAUPPAKIRJA LOPEN KUNTA – RIIHIPELTI OY
146 KAUPPAKIRJA LOPEN KUNTA – KIINTEISTÖ OY LOPEN HOIVAKOTI
147 RAKENTAMATTOMAN TONTIN EDELLEEN LUOVUTUS
148 VALTUUSTON PÖYTÄKIRJA 15.5.2017
149 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT
150 LAUTA-, JOHTO- JA TOIMIKUNTIEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAT
151 ILMOITUSASIAT
152 KUNNANHALLITUKSEN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT
153 MUUT ASIAT

 


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.