Yleinen

Kunnanhallituksen esityslista 21.5.2018

§ Liitteet Otsikko
97 HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2017
98 RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2017
99 VEROTILITYKSET 2018
100 1 kpl KAAVOITUSKATSAUS JA KAAVOITUSOHJELMA 2018
101 1 kpl PELLONVUOKRAUS / VEHKALONRINNE 433-404-17-5
102 KIRKONKYLÄN URHEILUKENTÄN PERUSPARANNUS
103 OTTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMINEN / OIKAISUVAATIMUS KOSKIEN VANHUSTEN YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINNAN KILPAILUTUSTA
104 OPINTIEN HOIVAKODIN URAKOITSIJAN SELVITYS VASTUISTA
105 VARHAISKASVATUKSEN ESIMIESRESURSSIN LISÄÄMINEN JA LISÄMÄÄRÄRAHAESITYS VUODEN 2018 TALOUSARVIOON
106 TÄYTTÖLUPA VAPAUTUVIEN VIRKOJEN JA TOIMIEN TÄYTTÄMISEKSI
107 2 kpl VALTUUSTOALOITE 29.1.2018 / LOPEN YLÄKOULUN RYHMÄKOKOJEN MUUTTAMINEN
108 KUNNANHALLITUKSEN JA VALTUUSTON KOKOUKSET SYKSYLLÄ 2018
109 LAUTA-, JOHTO- JA TOIMIKUNTIEN, NEUVOSTOJEN SEKÄ KUNNANHALLITUKSEN ALAISTEN JAOSTOJEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAT JA TYÖRYHMIEN MUISTIOT
110 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT
111 ILMOITUSASIAT
112 KUNNANHALLITUKSEN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT
113 MUUT ASIAT

,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.