Yleinen

Kunnanhallituksen esityslista 21.11.2016

§ Liitteet Otsikko
216 LOPEN KUNNAN TALOUSARVIO 2017
217 HALLINTORAKENNEMALLIN TÄYTÄNTÖÖNPANO
218 VEROTILITYKSET VUONNA 2016
219 LAINANOTTO VUONNA 2016
220 1 kpl RIIHIMÄEN SEUDUN KUNNALLISHALLINNON TIETOLIIKENNEYHTEYDET
221 RAKENTAMATTOMAN TONTIN MYYNTI EDELLEEN
222 TÄYTTÖLUPA VAPAUTUVIEN VIRKOJEN JA TOIMIEN TÄYTTÄMISEKSI
223 VARHAISKASVATUSPÄÄLLIKÖN VIRAN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN
224 KUNNANTALON JOULUN JA VUODENVAIHTEEN 2016-2017 AUKIOLOAJAT
225 KUNNANHALLITUKSEN JA VALTUUSTON KOKOUKSET KEVÄÄLLÄ 2017
226 VALTUUSTON PÖYTÄKIRJA 7.11.2016
227 LAUTA-, JOHTO- JA TOIMIKUNTIEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAT
228 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT
229 ILMOITUSASIAT
230 KUNNANHALLITUKSEN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT
231 MUUT ASIAT

,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 2 Ei 0 Kyllä 2 Ei 0

Kommentit on suljettu.