Yleinen

Kunnanhallituksen esityslista 13.8.2018

§ Liitteet Otsikko
137 2 kpl LÄYLIÄINEN-MAAKYLÄ-OSAYLEISKAAVA 2035
138 KIRKONKYLÄN URHEILUKENTÄN PERUSPARANNUS
139 VEROTILITYKSET 2018
140 PERINTÖNÄ JA TESTAMENTTIEN KAUTTA SAATUJEN VAROJEN KÄYTTÖ VUONNA 2018
141 1 kpl METSÄNMYYNTI / HEIKKILÄ
142 YHDYSKUNTATEKNISTEN LAITTEIDEN SIJOITTAMINEN / TILA LEPOLAHTI 433-405-57-260
143 HAKEMUS / LOPEN KÄSITYÖSEURA RY
144 KULTTUURITOIMI / VASTIKKEELLISET AVUSTUKSET
145 TÄYTTÖLUPA VAPAUTUVIEN VIRKOJEN JA TOIMIEN TÄYTTÄMISEKSI
146 LAUTA-, JOHTO- JA TOIMIKUNTIEN, NEUVOSTOJEN SEKÄ KUNNANHALLITUKSEN ALAISTEN JAOSTOJEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAT JA TYÖRYHMIEN MUISTIOT
147 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT
148 ILMOITUSASIAT
149 KUNNANHALLITUKSEN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT
150 MUUT ASIAT
151 ESITYS TEHTÄVÄNIMIKKEEN MUUTOKSESTA

,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.