Yleinen

Kunnanhallituksen esityslista 10.9.2018

§ Liitteet Otsikko
154 1 kpl LOPEN KUNNAN TYÖTERVEYSPALVELUIDEN KILPAILUTUS
155 1 kpl HANKINTAPÄÄTÖS LOPEN KUNNAN VALOKUITUPOHJAISEN SEUTUVERKON SUUNNITTELUA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA
156 PERUSTURVALAUTAKUNNAN LISÄMÄÄRÄRAHA VUODEN 2018 TALOUSARVIOON
157 1 kpl MÄÄRÄALAN MYYNTI / SAIRILA 433-406-25-85
158 1 kpl VASTINEET KUNNANHALLITUKSEN JÄSENTEN 13.8.2018 ESITTÄMIIN SELVITYSPYYNTÖIHIN
159 TIETOSUOJA-HANKE 2018-2019
160 TÄYTTÖLUPA VIRKOJEN JA TOIMIEN TÄYTTÄMISEKSI
161 VALTUUSTOALOITE 16.4.2018 / RIIHIMÄEN MUSIIKKIOPISTOON OPISKELEMAAN OTETTAVIEN LOPPILAISTEN LASTEN JA NUORTEN MÄÄRÄ
162 VALTUUSTOALOITE 4.6.2018 / LUKUDIPLOMIEN KÄYTTÖÖNOTTO LOPEN KOULUISSA
163 VALTUUSTON PÖYTÄKIRJA 3.9.2018
164 LAUTA-, JOHTO- JA TOIMIKUNTIEN, NEUVOSTOJEN SEKÄ KUNNANHALLITUKSEN ALAISTEN JAOSTOJEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAT JA TYÖRYHMIEN MUISTIOT
165 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT
166 ILMOITUSASIAT
167 KUNNANHALLITUKSEN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT
168 MUUT ASIAT

,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.