Kuulutus

Kunnalliseen varhaiskasvatukseen haku, yksityisen hoidon kuntalisä, lasten kotihoidontuki ja Loppi-lisä

KUNNALLISEEN VARHAISKASVATUKSEEN HAKU

Varhaiskasvatuspaikkaa on haettava vähintään 4 kuukautta ennen kuin hoitoa tarvitaan. Palvelujen sujuvuuden vuoksi huoltajia pyydetään pitämään hakemustiedot ajan tasalla mm. hoidon alkamisajan suhteen. Mikäli hoidon tarve johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta eikä tarpeen ajankohta ole ennakoitavissa, on varhaiskasvatuspaikkaa haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään 2 viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee paikan.

Hakemuksia otetaan vastaan ympäri vuoden päiväkotien toiminta-aikoina. Hakemuslomakkeita ja lisätietoja saa kunnan päiväkodeista sekä internetsivuiltamme www.loppi.fi.
• Kirkonkylän päiväkoti Satakieli, puh. 019 758 6083
Uotilantie 7, 12700 Loppi
• Kirkonkylän päiväkoti Muksumäki, puh. 019 758 6083
Jokiniementie 9, 12700 Loppi
• Launosten päiväkoti Sirkus, puh. 019 758 6015
Ratatie 11, 12540 Launonen
• Läyliäisten päiväkoti Pellava, puh. 019 758 6118
Oilantie 3, 12600 Läyliäinen

YKSITYISEN HOIDON KUNTALISÄ

Huoltajat voivat järjestää päivähoidon yksityisessä päiväkodissa tai perhepäivähoidossa ja saada yksityisen hoidon tuen kuntalisää. Tukea maksetaan päiväkotihoidossa 420e/kk alle 3-vuotiaasta, 320e/kk yli 3-vuotiaan kokopäivähoidosta. Tukea maksetaan perhepäivähoitoon 225e/kk alle 3-vuotiaasta ja 175e/kk yli 3-vuotiaan lapsen kokopäivähoidosta. Tukihakemus osoitetaan varhais¬kasvatuspäällikkö Marianna Kokolle. Yksityisen hoidon kuntalisää tarkistetaan kevään 2017 aikana.

LASTEN KOTIHOIDON TUKI

Huoltajilla on oikeus saada Kelan maksamaa lapsen kotihoidontukea alle 3-vuotiaalle lapselle. Lapsen kotihoidontukea ei makseta, mikäli lapsi on kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa tai lapsen hoitoon maksetaan yksityisenhoidontukea (www.kela.fi).

LOPPI-LISÄ

Loppi-lisää myönnetään tietyin ehdoin alle 3-vuotiaan lapsen kotihoitoon. Tukea maksetaan 200e/kk perheen nuorimmasta alle 3-vuotiaasta. Perheen kaikki lapset tulee hoitaa kotona. Avoimen varhaiskasva¬tuksen palveluita voi käyttää samanaikaisesti. Tarkemmat tiedot löytyvät Lopen kunnan internetsivuilta. Tuki¬hakemus osoitetaan varhaiskasvatuspäällikkö Marianna Kokolle. Lisätietoja ja lomakkeet osoitteesta www.loppi.fi.


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.