Kuulutus

Kunnalliseen päivähoitoon haku

KUNNALLISEEN PÄIVÄHOITOON HAKU

Päivähoitopaikkaa on haettava hyvissä ajoin, vähintään 4kk ennen kuin hoitoa tarvitaan. Päivähoitopalvelujen sujuvuuden vuoksi vanhempia pyydetään pitämään hakemustiedot ajan tasalla mm. hoidon alkamisajan suhteen. Mikäli päivähoidon tarve johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta eikä tarpeen ajankohta ole ennakoitavissa, on päivähoitopaikkaa haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään 2 viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee päivähoitopaikan.
Hakemuksia otetaan vastaan ympäri vuoden päiväkotien toiminta-aikoina. Hakemuslomakkeita ja lisätietoja saa kunnan päiväkodeista sekä internetsivuiltamme www.loppi.fi.

Kirkonkylän päiväkoti Satakieli, puh. 019 758 6083
Uotilantie 7, 12700 Loppi

Launosten päiväkoti Sirkus, puh. 019 758 6101
Ratatie 11, 12540 Launonen

Läyliäisten päiväkoti Pellava, puh. 019 758 6118
Oilantie 3, 12600 Läyliäinen

Läyliäinen Saunatien päiväkoti, puh.019 758 6122
Saunatie 3, 12600 Läyliäinen (päivähoitohakemukset pk. Pellavaan)

LASTEN KOTIHOIDON TUKI
Vanhemmilla on oikeus saada Kelan maksamaa lapsen kotihoidontukea alle 3-vuotiaalle lapselle. Lapsen kotihoidontukea ei makseta, mikäli lapsi on kunnan järjestämässä päivähoidossa tai lapsen hoitoon maksetaan yksityisenhoidontukea.

YKSITYISEN HOIDON KUNTALISÄ
Vanhemmat voivat järjestää päivähoidon yksityisessä päiväkodissa tai perhepäivähoidossa ja saada yksityisenhoidontukea. Tukea maksetaan päiväkotihoidossa 420e/kk alle 3-vuotiaasta, 320e/kk yli 3-vuotiaan kokopäivähoidosta. Tukea maksetaan perhepäivähoitoon 225e/kk alle 3-vuotiaasta ja 175e/kk yli 3-vuotiaan lapsen kokopäivähoidosta. Tukihakemus osoitetaan varhais¬kasvatuspäällikkö Tarja Ojaselle.

LOPPI-LISÄ
Loppi-lisää myönnetään tietyin ehdoin alle 3-vuotiaan lapsen kotihoitoon. Tukea maksetaan 200e/kk alle 3-vuotiaasta. Perheen kaikki lapset tulee hoitaa kotona. Avoimen varhaiskasva¬tuksen palveluita voi käyttää. Tarkemmat tiedot löytyvät Lopen kunnan internetsivuilta. Tuki¬hakemus osoitetaan varhaiskasvatuspäällikkö Tarja Ojaselle.
Lisätietoja ja lomakkeet osoitteesta www.loppi.fi tai päiväkotien johtajilta.


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.