Kuulutus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan vastikkeelliset avustukset haettavana

Nuorisotoimen vastikkeelliset avustukset (3.500 €) nuorisotyötä tekeville järjestöille ja omaehtoisille nuorisoryhmille.

Kulttuuritoimen vastikkeelliset avustukset (3.000 €) loppilaisille rekisteröidyille yhdistyksille. Avustuksia myönnetään esim. taajama-alueiden, uimarantojen ja leikkipaikkojen viihtyvyyden sekä siisteyden ylläpitoon ja erityisryhmien viriketoiminnan järjestämiseen.

Vapaamuotoiset hakemukset 29.3.2017 klo 16.00 mennessä osoitteella Lopen kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, Yhdystie 5, 12700 LOPPI.


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.